4857 sayılı iş kanununa dayanılarak çıkarılan, işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünün;207 , 208 , 209 , 223 ,227 ve 244 .maddeleri basınçlı kapların yılda bir kez,378. maddesi ise kaldırma makinalarının üç aylık periyotlarla yılda dört kez;iş güvenliği açısından test ve deneylerinin yapılmasını hükme bağlamıştır.Ayrıca tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen test ve kontrolleri yapabilmek için, tekniğin gerektirdiği uygun ekipman ve donanıma sahip olmaları gerekmektedir.Yeterli teknik teçhizat ve bilgi birikimine sahip makina mühendisleri tarafından yapılan periyodik kontroller, bu cihazlardan kaynaklanabilecek iş kazalarının azaltılmasına ve iş güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olacaktır.Bu amaca yönelik olarak kurulmuş olan yetkili firmamızda, konusunda deneyimlimakina mühendisi kadrosu ve modern test cihazları ile sözü edilen periyodik kontroller gerçekleştirilmektedir.Firmamızın kontroller sonucu verdiği raporlar, ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI  iş müfettişleri tarafından yapılan denetlemelerin gerektirdiği yetkiye sahiptir.
f
Forklift Periyodik Kontrolü | Mobil Vinç Periyodik Kontrolü | Vinç Periyodik Kontrolü | Caraskal Periyodik Kontrol | Yük ve Servis Asansörü Periyodik Kontrolü | Trifor Hubzuğ Periyodik Kontrol | Man Lift Periyodik Kontrol | Sapan Periyodik Kontrolü | Araba Araç Atölye Lifti Periyodik Kontrol | Kaldırma Makinaları Yük Testi | Makina Kontrol ve Raporlama | Makina Fenni Muayene | Basınçlı Kap Kazan Tank Hidrostatik Test Su Testleri | Sızdırmazlık Testi | Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü | Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü | LPG Tankı Periyodik Kontrol | Kompresör periyodik Kontrolü | Hava Tankı Periyodik Kontrol | Hidrofor Periyodik Test ve Kontrolü | Otoklav Periyodik Kontrol |