4857 sayılı iş kanununa dayanılarak çıkarılan, işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünün;207 , 208 , 209 , 223 ,227 ve 244 .maddeleri basınçlı kapların yılda bir kez,378. maddesi ise kaldırma makinalarının üç aylık periyotlarla yılda dört kez;iş güvenliği açısından test ve deneylerinin yapılmasını hükme bağlamıştır.Ayrıca tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen test ve kontrolleri yapabilmek için, tekniğin gerektirdiği uygun ekipman ve donanıma sahip olmaları gerekmektedir.Yeterli teknik teçhizat ve bilgi birikimine sahip makina mühendisleri tarafından yapılan periyodik kontroller, bu cihazlardan kaynaklanabilecek iş kazalarının azaltılmasına ve iş güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olacaktır.Bu amaca yönelik olarak kurulmuş olan yetkili firmamızda, konusunda deneyimlimakina mühendisi kadrosu ve modern test cihazları ile sözü edilen periyodik kontroller gerçekleştirilmektedir.Firmamızın kontroller sonucu verdiği raporlar, ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI  iş müfettişleri tarafından yapılan denetlemelerin gerektirdiği yetkiye sahiptir.
f