d

BASINÇLI KAP KONTROL ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN ÖN HAZIRLIKLAR
AMAÇ


Bu talimat İlgili yasal mevzuat ve standartlar doğrultusunda, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerçekleştirilen periyodik kontroller öncesi gereken ön hazırlıkların firmalar tarafından yapılmasının sağlanması.

KAPSAM


Periyodik kontrolü gerçekleştirilen buhar, kalorifer, kızgın yağ kazanı, kompresör, hava tankı, otoklav, hidrofor ve basınçlı kap kapsamındaki özel cihazlar.

UYGULAMA

     Genel
Aşağıdaki cihazlar için firma kontrol sırasında yardımcı personel ve gerekli ekipmanları hazır bulundurmalıdır. Kontrolü yapılacak tüm cihazların, teknik bilgilerini içeren dosyalarının kontrol sırasında hazır bulundurulması gerekmektedir.

 • Buhar Kazanı ve Kızgın Su Kazanı
 • Hava Tankı
 • Kalorifer Kazanı
 • Hidrofor

       Buhar Kazanı ve Kızgın Su Kazanları için;
Öncelikle testin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için kazan soğuk olmalıdır. Ayrıca;

 • Kazan ısıtma yüzeyleri temizlenmelidir.
 • Kazan üzerindeki bütün kaçaklar önlenmelidir.
 • Kazan vanaları (Emniyet ventilleri, ana buhar çıkış vanası, blöf vanası, prosestatlar) kör flanşla körletilmelidir.
 • Kazan tamamen su ile doldurulmalı; su, kaba kirleticiler içermemeli ve 20 ile 50 derece arasında olmalıdır.
 • Kazana ½ inç’lik bir bağlantı ağzı bırakılmalı ve bu ağızdan test pompası bağlanmalıdır.
 • Kazan ön ve arka kapakları açılmalıdır.

 

       Hava Tankı için;

 • Kompresörün çalışmasını sağlayan elektrik şalteri kapatılmalıdır.
 • Hava tankı içerisindeki basınçlı hava tahliye musluğundan tamamen boşaltılmalıdır.
 • Hava tankı üzerindeki prosestat ve emniyet ventilleri sökülüp körlenmelidir.
 • Kompresör üzerindeki basınçlı hava çıkış borusu, çek valf hava tankı ile bağlantılı olacak şekilde sökülmelidir
 • Hava tankı üzerindeki basınçlı hava çıkış borusu (Tesisat tarafı) vanası kapatılmalıdır.
 • Hava tankı içerisinde hava kalmayacak şekilde (taşıncaya kadar) tamamen su ile doldurulmalıdır.

       Kalorifer Kazanı için;
Öncelikle test’in sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için kazan soğuk olmalıdır. Ayrıca;

 • Kazan duman boruları ve çevresi temizlenmelidir.
 • Kazan üzerindeki bütün kaçaklar önlenmelidir.

       Hidroforlar için;

 • Hidroforun elektrikle olan bağlantısı kesilmelidir.
 • Hidrofor Tankı içerisindeki basınçlı hava, tahliye musluğundan tamamen boşaltılmalıdır.
 • Hidrofor Tankı üzerindeki presostat ve emniyet ventilleri sökülmelidir, tankın tamamen dolumunu önleyici yerde ise körlenmelidir.
 • Hidrofor Tankı giriş ve çıkış ana stop valfleri sıkıca kapatılmalıdır.
 • Hidrofor Tankı, içerisinde hava kalmayacak şekilde (taşıncaya kadar) tamamen su ile doldurulmalıdır.
 • Membranlı hidroforların ön hazırlıkları sırasında ise bizimle irtibata geçiniz.

     KALDIRMA / İLETME MAKİNELERI İÇİN KONTROL ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN HAZIRLIKLAR
AMAÇ
Bu talimat, İlgili yasal mevzuat ve standartlar doğrultusunda, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerçekleştirilen periyodik kontroller öncesi gereken ön hazırlıkların firmalar tarafından yapılmasının sağlanması.
KAPSAM
Periyodik kontrolü gerçekleştirilen forklift, vinç, mobil vinç, caraskal, yük asansörü ve kaldırma araçları kapsamındaki özel cihazlar.

UYGULAMA
       Genel

 • Genel bakım ve temizliği yapılmalıdır.
 • Aşağıdaki cihazlar için firma kontrol sırasında yardımcı personel (operatör ) ve gerekli ekipmanları hazır bulundurmalıdır. Kontrolü yapılacak tüm cihazların, teknik bilgilerini içeren dosyalarının kontrol sırasında hazır bulundurulması gerekmektedir.
 • Forklift
 • Vinç
 • Mobilvinç
 • Caraskal
 • Yük Asansörü

 

      Kaldırma Cihazları (Vinç, Mobilvinç, Caraskal, Yük Asansörü) için;

 • Vinç, yük asansörü ve caraskallar için kapasitelerinin 1,1 ve 1,5 katı kadar yük hazırlanmalıdır.
 • Mobil vinç ve kule vincinin kapasite diyagramları bulundurulmalı ve diyagramındaki yüklerden herhangi birinin 1,1 katı kadar yük hazırlanmalıdır.
 • Kontrol sırasında rüzgâr hızı 8,3 m/s (30 km/h) yi aşmamalıdır.
 • Mobilvinç kontrol sırasında vincin yakıt deposu 1/3 ila 2/3 oranında dolu olmalıdır.
 • Soğutma sıvısı, yağlama ve hidrolik yağ seviyeleri imalatçının işletme için belirttiği seviyede olmalıdır.

       Kaldırma Cihazları (Forklift, Transpalet) için;

  • Forklift ve transpaletin kapasite diyagramları bulundurulmalı ve diyagramındaki yüklerden herhangi biri hazırlanmalıdır.

f